Om rating.se

Om rating.se

Rating.se är en tjänst som gratis visar information om cirka 1,2 miljoner aktiva företag i Sverige. Du får en översikt över företagen samt de senaste tre årens siffror och nyckeltal så du kan se eventuella trender. Du får namn på de som sitter i styrelsen och information om vem som är vd. Du får även veta företagets bransch och vilken verksamhet företaget bedriver.

På rating.se kan alla kreditvärdiga företag köpa möjligheten att visa omvärlden sitt kreditbetyg. Vårt kreditvärderingssystem infördes 1989 och är därmed Sveriges äldsta. Att skylta med företagets kreditbetyg är ett sätt att visa kunder och leverantörer att företaget är välvårdat och ekonomiskt stabilt. Läs mer om vårt kreditvärderingssystem nedan.

Rating.se ägs och drivs av Dun & Bradstreet som är specialister på kredit- och affärsinformation. Den information som visas på rating.se får inte kopieras eller vidarebefordras utan att Dun & Bradstreet har lämnat sitt godkännande. Dun & Bradstreet har utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press Radio och TV enligt den så kallade databasregeln. Det innebär att rating.se omfattas av grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Till ansvarig utgivare har Dun & Bradstreet Credit AB utsett Thomas Thornberg.

Dun & Bradstreets kreditvärderingssystem

Aktiebolag

AAA

Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Om något av dessa krav inte uppfylls får företaget AA (god kreditvärdighet) eller A (kreditvärdig). Övriga kreditbetyg är AN (nystartade företag där ingen negativ information finns), B (företag med nyckeltal under branschsnittet eller som har negativ information) och C (företag med stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang och revisorsanmärkningar eller med nyckeltal långt under branschsnittet). Företag där viktig information saknas eller är inaktuell får kreditbetyget – (streck), liksom företag som inte är aktiva.

Handelsbolag och kommanditbolag

AAA

Ett kreditvärdigt handels- eller kommanditbolag som dessutom är väletablerat AA, som är det högsta kreditbetyg denna bolagsform få. Kreditvärdiga företag som inte funnits så länge får A. Nystartade företag där ingen negativ information finns får kreditbetyget AN. Företag med många betalningsanmärkningar eller där styrelsemedlemmar har konkursengagemang ges kreditbetyget B (kredit mot säkerhet) eller C (kredit avrådes). Företag där viktig information saknas eller är inaktuell får kreditbetyget – (streck), liksom företag som inte är aktiva.

Enskild firma

AAA

En kreditvärdig enskild firma som dessutom är väletablerat ges AA, som är det högsta kreditbetyg denna bolagsform få. Kreditvärdiga företag som inte funnits så länge får A. En nystartad enskild firma, där ingen negativ information finns, får kreditbetyget AN. Företag med många betalningsanmärkningar eller där ägaren har konkursengagemang ges kreditbetyget B (kredit mot säkerhet) eller C (kredit avrådes).

© Dun & Bradstreet 2024. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.